воскресенье, 13 декабря 2015 г.

Акцэнталагічны даведнік

Націск
На 1 склад
На 2 склад
На 3 склад
На 4 склад
Арышт
Абапал
Партэр
Абіўны
Абагульніць
Бармен
Абгледзець
Праснак
Абмінуць
Аб капелюшы
Вудзіць
Аберуч
Прыбытак
Адзінаццаць
Закабаленне
Вусы
Аб’інелы
Прысуд
Алфавіт
Закалыхаць
Выпадак
Аб’інець
Прынесці
Аржаны
Прэміраваць
Ганьба
Абрусы
Ракушка
Ахінуць
Садавіна
Генезіс
Абрыс
Рубель
Беларусы

Дзеяч
Абруч
Сівы
Бульбяны

Дыхаць
Абутнік
Спадар
Валавы

Дыхальны
Агент
Спадарства
Відарыс

Жальба
Агрэст
Сталяр
Гваздзікі

Жаласлівы
Аер
Стары
Грамадзянін

Загарадка
Азбест
Статут
Дакумент

Загрудкі
Арахіс
Табу
Дыспансер

Загадзя
Блукаць
Таварышы
Дыямент

Замчышча
Вага
Трыціх
Ерэтык

Запыт
Вярба
Туніка
Жалюзі

Засаўка
Гліняны
Тытунь
Журавель

Засланка
Дазвання
Увесну
Жыццяпіс

Засцежка
Дазіметр
Унаймы
Збажына

Звычай
Дасыта
Упрысядкі
Запавет

Ікаць
Дачыста
У раІ
Заржавець

Іскра
Дзічына
Фартух
Ільняны

Камень
Дзявяцера
Феномен
Імянны

Кішка
Дзясяцера
Фурман
Існую

Клюшня
Жылі
Фурманка
Каліграфія

Кухар
Забраны
Хаос
Карабель

Крупнік
Закутак
Хаўтуры
Каталог

Лопух
Занятасць
Цагляны
Кіламетр

Мармур
Запечак
Цырата
Крапіва

Мезенец
Знахар
Цэмент
Крупяны

Муляр
Ігумен
Цяжар
Крывізна

Мысленне
Імя
Шаснаццаць
Крывічы

Наглуха
Іначай
Шкляны
Кулінарыя

Перавязь
Індустрыя
Эксперт
Ледзяны

Перчыць
Індык
Язмін
Магазін

Прыяцель
Камель

Манускрыпт

Пурпур
Каменны

Металургія

Рэмень
Каршун

Мітусня

Слабы
Каўчук

Навіна

Спіна
Квартал

Найвышэй

Статус
Крапіўніца

Пасквілянт

Статуя
Крыху

Пасланец

Сумесь
Малы

Прасціна

Трызненне
Маляр

Рукавы

Хабар
Мізэрнасць

Саламяны

Ціхенька
На працягу

Таварыскі

Цэхавы
Наспех

Украінец

Цяжкі
Нахіл

Чатырнаццаць

Шэсцьдзесят
Нікуды
Пазіраваць
Пакутаваць
Параліч